Podgatunek / Subspecies

Podgatunek / Subspecies
0.00
  • HD
  • 16+


Dwie amerykańskie studentki jadą zwiedzać Rumunię. W trakcie wycieczki krajoznawczej trafiają w sam środek zażartej walki pomiędzy dwójką wampirzych braci, którzy toczą spór o pewną świętą relikwię...
Lektor PL Niska vshare.io

Komentarze